Hieronder vind u een overzicht  en wat meer specificatie van de werkzaamheden die wij kunnen bieden om uw bedrijfsvoering te helpen.

Boekhouding verzorgen

Verzorgen de boekhouding, aangifte omzetbelasting, jaarwerk, en aangifte inkomstenbelasting. 

- Invoeren verkoop facturen
- Verwerken bank afschriften
- Boeken inkoopfacturen en (kas)   
- Bijhouden van amortisatieschema   lease auto
- Per kwartaal aangifte Omzetbelasting
- Aangifte Inkomstenbelasting

Salarisadministratie

Heeft u als zelfstandige een of meer
mensen in dienst?  Geen probleem wij verzorgen voor u ook de salarisadministratie.

- Aan- en afmelden
werknemer bij de belastingdienst
- Aangifte loonbelasting
- Salarisstrook werknemer (per maand)
- Jaaroverzicht